ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Kipvex Enterprices Ltd

Η εταιρία

Η εταιρεία μας διεξάγει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και είτε σε ελέυθερες ζώνες ή περιοχές μη υπαγόμενες σε δασμούς ή αλλού, εμπορικές επιχειρήσεις, εργασίες η επιχειρήσεις, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλέιας, σύνταξη μελέτη, εφαρμοφή μέτρων ασφαλείας σε τεχνικά έργα, τοποθέτηση ικριωμάτων, εργασίες καθαρισμού, αμμοβολές, βαφές, τοποθέτηση βιομηχανικών μονώσεων, αντικατάσταση επικαλύψεων και τοποθέτηση νέων, οικονομοτεχνικές μελέτες τεχνικών έργων και οικοδομικές εργασίες.

Επίσης αναλαμβάνουμε οποιεσδήποτε οικοδομικές μηχανολογικές ηλεκτρολογικές διακοσμητικές και κάθε φυσης κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβανομενων λιμένων, αποβαθρων, οδών, πετρελαιαγωγών ή άλλων εγκαταστάσεωναναφερομένων σε πετρελαιοειδή, μεταλλεία, εργοστάσια, ξενοδοχεία, αεροδρόμια και οικοδομές κάθε είδους.

Τέλος διεξάγουμε την εργασία ασφαλιστών, ασφαλιστικών μεταπρατών (brokers) ή πρακτόρων και γενικά κάθε εργασία σχετιζόμενη με ασφάλιση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τοποθέτηση ικριωμάτων

Φάκελος ασφάλειας υγείας

Μελέτες ασφαλούς εργασίας

Σύστημα ασφάλειας υγείας

Υποδείξεις προσφορών

Κίνδυνοι από εργασία σε παντός τύπου χώρων

Σκαλωσιές

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδυνου

Σύνταξη προσφορών για τεχνικά έργα

Μελέτες ανυψώσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Address

ΑΓΑΜΕΜΩΝΟΣ 10 REGENT COURT 16, Διαμ/Γραφείο 304

Call Us

0035722210702

Email Us

info@kipvex.com

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-20:00